Admin Logo
themebox Logo

به شیطان گفتم...
من...
اگرمیخواهید خوشبخت باشید
زیباترین انسان هایی که تاکنون شناخته ام
قوی کسی است که...
رمز زیبایی
داستانک
وقتتوصرف خودت کن
نیمکت ذخیره
هیچ وقت وارد گذشته آدمانشو
نخ زندگی
زندگی کوتاه است
گریزگاه کجاست
واقعی ترین نظراطرافیان درباره شما
جاده موفقیت....
ساعت شنی به من یادداد
چوب خدا
گرگ ها هرگز گریه نمیکنند
جواب توهین..
یک سخن از سقراط
انسان قدرتمند
هرچیزی اندازه ای داره
روزگار بدیست....
آرام بگیر
افکار منفی واضطراب
حس زیبا دیدن...
ساده که باشی....
ارزش هر چیزی در داشتن آن نیست........
......
همیشه سخت هارا می خواهیم....
اگر بتابی.....
بیایید خیلی درگیر فرعیات زندگی نشویم...
معذرت خواهی
مراقب گفتارمان باشیم
وقتی به کسی رازتومیگی
دلتنگ ها می دانند
زندگی گاهی خستت میکنه...
کاش آدم ...
سرانجام دل
انسان اگر آزاد باشد
از مرگ جسمانی...
وخدا اول و آخرباتوست....
فکر مثبت
آدم های کمیاب ونایاب
کاش جای باران....
بزرگ ترین اشتباهی که میشدوانجام دادیم.....
حسین پناهی چه زیبا گفت:
خنده، گریه ،وحشت عزراییل...
مشکل خیلی ازما انسان ها:
سلطان ووزیر


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

دانلود آهنگ