متن های زیبا به این وبلاگ خوش اومدین http://text1373.mihanblog.com 2018-03-21T07:32:26+01:00 text/html 2018-02-15T17:22:00+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M مرغ آمین http://text1373.mihanblog.com/post/120 گویند : مرغیست به نام « آمین » ! مرغی آسمانی در بلندترین نقطهٔ آسمان آنجا که بخدا نزدیکتر است می پَرَدو سخن می گوید او شنوا ترین موجود ِ جهان ِ هستی است هر چیز را که می شنود ، دوباره بنام فرد ِ گوینده آنرا تکرار می کند و آمین می گوید این است که همهٔ آیین ها می گویند مراقب کلامت باش ! این است که می گویند تنها صداست که می ماند این است که می گویند دیگران را دعا کنید ! این است که اگر دیگرانی را نفرین کنیم روزی خود ِ ما دچار آن خواهیم بود مرغ آمین هر آنچه که بگوئیم را با اسم خود ِ ما ، جمع می کند و به خداوند اعلام می کند آنگاه در انتهای جمله آمیـن می گوید پس همیشه برای همه خیر و خوبی بخواهیم text/html 2018-02-01T06:49:50+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M فقر بهتر است یا عطر؟ http://text1373.mihanblog.com/post/119 <div>یک روز از سرِ بی کاری به بچه های کلاس گفتم انشایی بنویسند با این عنوان که "فقر بهتر است یا عطر؟"</div><div>قافیه ساختن از سرگرمی هایم بود.</div><div>چند نفری از بچه ها نوشتند "فقر".&nbsp;</div><div>از بین علم و ثروت همیشه علم را انتخاب می کردند.</div><div>&nbsp;نوشته بودند که "فقر" خوب است چون چشم و گوش آدم را باز می کند و او را بیدار نگه می دارد ولی عطر، آدم را بیهوش و مدهوش می کند.</div><div>عادت کرده بودند مزیت فقر را بگویند چون نصیبشان شده بود.</div><div>فقط یکی از بچه ها نوشته بود "عطر".&nbsp;</div><div>انشایش را هنوز هم دارم. جالب بود.&nbsp;</div><div>نوشته بود "عطر حس هایی را در آدم بیدار می کند که فقر آنها را خاموش کرده است".</div> text/html 2017-11-12T18:16:15+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M چوب خدا http://text1373.mihanblog.com/post/118 <div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#663366">"چوب خدا"</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#663366">شاید همان بغضی باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#663366">که دخترت سالها بعد می خورد....</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#663366">و تو در عمق چشمانش خاطره تلخ رفتنت را می ببینی...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#663366">تو را نمیدانم اما...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#663366">من به خدایی که آن بالاست عجییب معتقدم...&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2">https://t.me/joinchat/BHvDngwbljrrhn1XGOQcPQ</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2">لینک گروه ما ^^^^^^</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2">لینک کانال ما:Tebghadimi@</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2017-11-11T03:57:57+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M انسان ها مثل مدادرنگی.... http://text1373.mihanblog.com/post/117 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">ما انسان ها&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">مثل مداد رنگی هستیم،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">شاید رنگ مورد علاقه ی یکدیگرنباشیم !</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">اما روزی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">برای کامل کردن نقاشی هایمان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">دنبال هم خواهیم گشت !</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">به شرطی که&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">همدیگر را تا حد نابودی نتراشیم..</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><font color="#ff0000">@Tebghadimi</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><font color="#ff0000"><br></font></span></div><div><font color="#ff0000">https://t.me/joinchat/BHvDngwbljrrhn1XGOQcPQ</font></div> text/html 2017-11-06T04:08:59+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M غمگین ترین درد http://text1373.mihanblog.com/post/116 <div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#996633">غمگین‌ترین درد ، مرگ نیست ...!</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#996633">دلبستگی به کسی است ،</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#996633">که بدانی هست اما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#996633">اجازه بودن در کنارش را نداری ...!</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;یاشار عبدالملکی</div><div><font color="#ff0000" size="3">به کانال تلگرامی ما بپیوندید:</font></div><div><font color="#ff0000" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tebghadimi@</font></div><div><br></div> text/html 2017-11-05T05:16:55+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M سگ های زندگیتون را گاز نگیرید http://text1373.mihanblog.com/post/115 <div>‏<font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#339999">سگ شما رو گاز بگیره شما هم سگ رو گاز میگیرین؟&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#339999">جواب من مسلماً نه هستش!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#339999">جمله ی بالا الگوی زندگیه منه در برابر خیلی ها...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#339999"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#339999">سگهای زندگیتونو گاز نگیرید...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#339999"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000">به کانال ما در تلگرام بپیوندید:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000">Tebghadimi@</font></div><div><br></div> text/html 2017-11-03T15:13:36+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M رفت که برگردد http://text1373.mihanblog.com/post/114 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#6600cc">ما شبیه جنسِ خاك خورده ى داخلِ ویترینیم،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#6600cc">كه یك نفر انتخابمان كرد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#6600cc">اما حاضر نشد بهایمان را پرداخت كند!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#6600cc">فقط آمد،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#6600cc">دلخوشمان كرد،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#6600cc">و رفت...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#6600cc">رفت یك دورى بزند و برگردد!:)</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>على_قاضى_نظام</div><div><br></div><div>به کانال تلگرامی ما بپیوندید:</div><div>t.m/@Tebghadimi</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-11-02T15:43:03+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M رازها http://text1373.mihanblog.com/post/112 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">در سینه ی همه ی ما رازی ست که نباید برملا شود.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">&nbsp;باید تا آخر عمر، همان گوشه، همان گوشه ی تاریک و نمور، باقی بماند،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">تا مرگ، آن را نابود کند .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">این جور رازها،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">نه شیرین اند و نه دوست داشتنی.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">رازهای ترسناکی هستند که فاش شدنشان، میتواند چهره ها را تغییر دهد.</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><font size="2">#معلم_پیانو</font></div><div><font size="2">#میشائیل_هانکه</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000">به کانال طب القدیم ما درتلگرام بپیوندید:</font></div><div><font color="#cc0000"><br></font></div><div><font color="#cc0000">Tebghadimi@</font></div> text/html 2017-10-30T10:11:59+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M داستان کوتاه http://text1373.mihanblog.com/post/110 <div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>این یک داستان واقعی درباره سربازی است كه پس از جنگ ویتنام می خواست به خانه خود بازگردد...</div><div>&nbsp;سرباز قبل از این كه به خانه برسد، از نیویورك با پدر و مادرش تماس گرفت و گفت: پدر و مادر عزیزم، جنگ تمام شده و من می خواهم به خانه بازگردم، ولی خواهشی از شما دارم. رفیقی دارم كه می خواهم او را با خود به خانه بیاورم... پدر و مادر او در پاسخ گفتند: ما با كمال میل مشتاقیم كه او را ببینیم... پسر ادامه داد: ولی موضوعی است كه باید در مورد او بدانید، او در جنگ به شدت آسیب دیده و در اثر برخورد با مین یك دست و یك پای خود را از دست داده است و جایی برای رفتن ندارد و من می خواهم كه اجازه دهید او با ما زندگی كند!</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>پدرش گفت: پسر عزیزم، متأسفیم كه این مشكل برای دوست تو به وجود آمده است. ما كمك می كنیم تا او جایی برای زندگی در شهر پیدا كند...! پسر گفت: نه، من می خواهم كه او در منزل ما زندگی كند! آن ها در جواب گفتند: نه، فردی با این شرایط موجب دردسر ما خواهد بود. ما فقط مسئول زندگی خودمان هستیم و اجازه نمی دهیم او آرامش زندگی ما را برهم بزند. بهتر است به خانه بازگردی و او را فراموش كنی... در این هنگام پسر با ناراحتی تلفن را قطع كرد و پدر و مادر او دیگر چیزی نشنیدند... چند روز بعد پلیس نیویورك به خانواده پسر اطلاع داد كه فرزندشان در سانحه سقوط از یك ساختمان بلند جان باخته و آن ها مشكوك به خودكشی هستند!&nbsp;</div><div>پدر و مادر آشفته و سراسیمه به طرف نیویورك پرواز كردند و برای شناسایی جسد پسرشان به پزشكی قانونی مراجعه كردند. اما با دیدن جسد، قلب پدر و مادر از حركت ایستاد.</div><div>پسر آن ها یك دست و یک پای خود را در جنگ از دست داده بود...!</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-10-28T16:26:04+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M هلن کلر http://text1373.mihanblog.com/post/108 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می‌کنند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">اگر همین انرژی را صرف عشق ورزیدن به هم نوعان خود کنند،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">شیطان در تنهاییِ خود خواهد مُرد.</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>هلن کلر</div><div><br></div><div>به کانال تلگرامی ما بپیوندید:</div><div><br></div><div>&nbsp; Tebghadimi@</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2017-10-25T17:51:59+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M داستانک2 http://text1373.mihanblog.com/post/107 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">خانم معلّمی وارد کلاس شد. تصمیم داشت از علم روانشناسی که آموخته بود استفاده کند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">پس رو به کودکان خردسال کرده گفت، "هر کس که تصوّر می‌کند احمق است، برخیزد بایستد."</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">کسی تکان نخورد و جوابی نداد. بعد از لحظاتی، کودکی برخاست.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">معلّم با حیرت از او پرسید، "تو واقعاً تصوّر می‌کنی احمقی؟"</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">کودک معصومانه گفت، "خیر خانم معلّم؛ ولی دوست نداشتم شما تنها کسی باشید که ایستاده است."&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#330033">کانال تلگرام ما:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#330033">@Tebghadimi</font></div><div><br></div> text/html 2017-10-24T17:30:03+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M آویزه گوشمان باشد.... http://text1373.mihanblog.com/post/106 <div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#cc0000">آویزه گوشمان باشد</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#cc0000">هیچ کدام از انهایی که همسرت را با انها مقایسه می کنی ،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#cc0000">هنوز با تو زندگی نکرده اند تا نقاط</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#cc0000">ضعفشان را هم ببینی ....!!!!</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#cc0000">از دور همه در زندگیشان قهرمانند ......</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#cc0000">اما نه ...!!!!!!</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#cc0000">قهرمان واقعی کسی است که با</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#cc0000">خوشی و نا خوشی ، عاشقانه در کنارت</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#cc0000">زندگی می کند ......</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#cc0000">قهرمان زندگیت را عاشقانه باور کن!!!</font></div><div><br></div> text/html 2017-10-22T16:27:03+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M پاییز http://text1373.mihanblog.com/post/105 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc">پائیز دختر بچه ایست که وقتی در خیابان راه میرویی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc">میدوود</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc">&nbsp;میاید میزند به پشت پایت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc">سرت را که بر میگردانی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc">با لبخندی دلبرانه میگوید:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc">ببخشید آقا!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc">چرا عاشق نمیشوید؟؟</font></div><div><br></div><div>محمد_طه_عسگری</div> text/html 2017-10-21T12:17:10+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M به شیطان گفتم... http://text1373.mihanblog.com/post/104 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">به شیطان گفتم: «لعنت بر شیطان!»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">شیطان لبخند زد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">پرسیدم: «چرا می‌خندی؟»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">پاسخ داد: «از حماقت تو خنده‌ام می‌گیرد.»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">پرسیدم: «مگر چه کرده‌ام؟»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">گفت: «مرا لعنت می‌کنی در حالی که هیچ بدی در حق تو نکرده‌ام.»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">با تعجب پرسیدم: «پس چرا زمین می‌خورم؟!»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">جواب داد: «نفس تو مانند اسبی است که آن را رام نکرده‌ای. نفس تو هنوز وحشی است. او تو را زمین می‌زند.»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">پرسیدم: «پس تو چه کاره‌ای؟!»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">پاسخ داد: «هر وقت سواری آموختی، برای رم دادن اسب تو خواهم آمد؛ فعلاً برو سواری بیاموز.»</font></div> text/html 2017-10-19T06:36:38+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M من... http://text1373.mihanblog.com/post/103 <font color="#cc6600" face="Mihan-Nassim" size="4">من یه گلدون پراز گل بودم</font><div><font color="#cc6600" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font color="#cc6600" face="Mihan-Nassim" size="4">وزش چشم تو پاییزم کرد....</font></div><div><font color="#cc6600" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font color="#cc6600" face="Mihan-Nassim" size="2">حسین صفا</font></div>